Tříkrálová sbírka spojuje

Tříkrálová sbírka spojuje

Patnáctého ledna skončila doba, po kterou navštěvovali naše domácnosti tři králové. Konečný výsledek sbírky za okres Ústí nad Orlicí, kde naše Oblastní charita sbírku organizuje, zatím neznáme. Jedno ale víme: BEZ VÁS BY TO NEŠLO!

Tříkrálová sbírka je tu s námi už 23 let. Tato krásná tradice, ve které nám koledníci svým přáním předávají dobrou zvěst, je možná jen díky široké spolupráci. Ve všech devadesáti obcích a městech okresu, kam zajíždíme za našimi asistenty, se lidé kvůli Tříkrálové sbírce spojují. Spojují se lidé všech generací - tisíce dobrovolníků, úředníci městských a obecních úřadů, členové skautské organizace a dalších občanských spolků, lidé ze škol a farností. Na mnoha místech další obětavci organizují doprovodné koncerty, průvody a další akce. Z toho máme velkou radost.

Máme radost, že lidé otevírají dveře svých bytů a nechávají se obdarovat přáním štěstí, zdraví a pokoje. Máme radost, že zájem o koledování stále je, a že naši asistenti na jednotlivých místech jdou s námi vždycky znovu do náročné organizace celé akce. Děkujeme každému z vás za to, co pro Tříkrálovou sbírku děláte. Za to, že o ni pěkně mluvíte, že se zapojujete ve svém bydlišti do její organizace, za vaše příspěvky do pokladniček.

Pro Charitu má výtěžek z Tříkrálové sbírky velký význam. Téměř dvě třetiny zůstávají přímo naší Oblastní charitě, a také díky tomu se nám daří udržovat v činnosti řadu služeb na Orlickoústecku.

B65D9B92-12CF-42D4-8582-B7C67CF23CB8IMG_20230107_142044ts kamenicnareceived_1115934885759546

Iva Marková

tisk a propagace
Tel.: 739 383 598 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ