Oblastní charita pomáhá ukrajinským uprchlíkům
20. července 2022 Aktuálně z naší Charity

Oblastní charita pomáhá ukrajinským uprchlíkům

Tisková zpráva ze dne: 18. července 2022  

Koncem února 2022 byla Oblastní charita podruhé ve své novodobé historii postavena před fakt, že musí pomoci ohromnému množství potřebných. Stejně jako v prvním případě povodní v roce 1997 zasáhla válka na Ukrajině naše životy naprosto nečekaně a s ohromnou silou. Charita musela zareagovat bez jakékoli předchozí zkušenosti a velmi rychle. Právě rychlost v takových případech pomáhá nejvíc.

Už v den ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 začali z ohrožených míst utíkat lidé. Od té doby muselo svůj domov opustit kolem 12 milionů lidí, z toho 5 milionů lidí uteklo do zahraničí. Do České republiky přišlo kolem 300.000 lidí, kterým vláda ČR vyšla vstříc novelou zákona Lex Ukrajina, v jehož rámci mohou získat některé výhody. Solidarita české veřejnosti s děním na Ukrajině byla a je obrovská. Naprostá většina obyvatel cítila potřebu pomoci lidem v nouzi, a nějakým způsobem to také udělala.

Rychle zareagovat na nečekané

Oblastní charita už 26. února zaslala regionálním farnostem dopisy s poptávkou volných ubytovacích kapacit. Dva dny poté se ubytovala první ukrajinská rodina. V počátcích jednala ředitelka Charity Marie Malá přímo s jednotlivci, kteří sem uprchlíky vozili od polských hranic. První tři týdny pracovníci Charity zprostředkovali ubytování cca 150 lidem z Ukrajiny.

Pracovnice Charity vytvořily sdílenou tabulku, do které se postupně zapisovaly požadavky na ubytování či materiální vybavení, a naopak nabízená podpora českých obyvatel. Ta byla opravdu široká – od ubytování až po šatstvo, kočárky pro děti, nábytek či domácí potřeby. Nabídku a poptávku Charita vzájemně propojovala.

Hned od počátku v těchto aktivitách finančně pomohlo Město Letohrad darem 200.000 Kč, Obchodní družstvo Konzum, které poskytlo poukázky na potraviny, Český červený kříž podpořil činnost Charity sbírkou šatstva. Na podporu uprchlíků z Ukrajiny se pořádaly benefiční akce v České Třebové, Letohradě nebo Ústí nad Orlicí. Výtěžek z nich věnovali organizátoři Oblastní charitě. Charita zaměstnala v systému péče o uprchlíky pět lidí z Ukrajiny, kteří jsou až do konce roku 2022 financováni díky podpoře Ministerstva vnitra.  

Aby nevznikaly komunikační bariéry, bylo důležité zaměstnat ukrajinsky mluvící pracovnice na pozicích koordinátorky, učitelek, psycholožky. Systém péče o uprchlíky se tvořil zcela od nuly. Asi po třech týdnech se ustálil, a řadoví pracovníci Oblastní charity, kteří byli zapojeni do práce s ukrajinskými uprchlíky, se mohli vrátit zpět ke svým obvyklým agendám. Přestože se organizace potýkala s neznámým tématem, které vyžadovalo abnormální personální nasazení, nebyla ani v nejmenším omezena žádná ze služeb, které Oblastní charita poskytuje místním klientům a pacientům. 

Centrum pomoci pro ukrajinské rodiny

Pracovníci Charity vytvořili tým, který denně mapoval situaci v regionu, pomáhal vyřizovat ukrajinským lidem administrativní záležitosti, práci, ubytování.

Postupně se veškeré dění přesunulo ze správní budovy Oblastní charity do Centra Pod střechou v Taušlově ulici v Letohradě. Byl tam urychleně zřízen humanitární sklad, kde si potřební uprchlíci mohli vyzvednout potraviny, drogerii, dětské pleny či oblečení. Když si však postupně vyřídili humanitární dávky, sehnali práci, a měli tudíž vlastní příjem, sklad se k 30. dubnu uzavřel. Případná materiální pomoc se nyní řeší individuálně.

V Centru Pod střechou začalo fungovat Centrum pomoci pro ukrajinské rodiny – místo, kde se lidé z Ukrajiny schází, mohou tam získat duchovní či psychologickou podporu, poradenství, učí se česky.

Pomáhající tým vede Veronika Pešková, která plynně hovoří česky i ukrajinsky.  Začátkem června měla kolem 340 klientů z celého okresu, kterým bylo potřeba se věnovat, a řešila s nimi řadu témat z oblasti zdravotní, školské, pracovní, administrativní či sociální. V případě potřeby tým vyjíždí i do terénu.

Adaptační skupiny

Specifikem situace, kdy k nám po vypuknutí války na Ukrajině začaly proudit tisíce uprchlíků, je fakt spontánní, široké spolupráce.  Na většině míst v regionu je vidět funkční kooperace měst, farností, spolků, neziskových organizací, dobrovolníků.

Většina z nově příchozích jsou maminky s dětmi. Právě pro jejich potřeby vznikly „Adaptační skupiny“ pro předškolní děti, které mají ženám umožnit návrat do zaměstnání. Adaptační skupiny je možné zakládat v rámci novely zákona Lex Ukrajina a mají režim podobný školce. Dopoledne mají děti program, chodí na procházky, cvičí, zpívají, malují. Po obědě a spánku si pro ně přijdou maminky.

V květnu 2022 zahájila provoz Adaptační skupina RAZOM-SPOLU v Letohradě, a to ve spolupráci s letohradskou farností a městem. V červnu byla otevřena Adaptační skupina ve Sloupnici. Ukrajinské paní učitelky z obou skupin jsou zaměstnány v Charitě a vydatně jim pomáhají desítky českých dobrovolníků – maminky s dětmi vymýšlejí program, starší lidé připravují jídlo pro děti.

Jedna z českých dobrovolnic popisovala, jak se v Adaptační skupině spolu malé ukrajinské a české děti domlouvají: „Každé mluví jinou řečí, ale rozumí si.“ Ukrajinská učitelka Marina velmi ocenila pomoc českých lidí. I podle jejích zkušeností se dětem v Adaptační skupině líbí: „Některé jsou z Doněcké oblasti a mají přímé válečné zážitky. Jejich tatínkové zůstali na Ukrajině, takže dětem je smutno. Když se před nimi zmíníme o tatíncích, vždycky začnou plakat. Ale tady jsou moc spokojené.“

Děkujeme všem našim zaměstnancům za nadstandardní pracovní nasazení v tomto období. Děkujeme všem dobrovolníkům, farnostem, maminkám i seniorům, kteří pracují pro Adaptační skupiny. Děkujeme všem subjektům, které finančně podporují Oblastní charitu a její práci s ukrajinskými uprchlíky. Děkujeme každému z vás, kdo nosíte v srdci těžce zkoušenou Ukrajinu a její obyvatele, a kdo ve svém okolí pracujete pro dobro a dialog.

 

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, www.uo.charita.cz