Výtěžek z Burzy filantropie podpoří nákup automobilu do služby osobní asistence
4. října 2022 Aktuálně z naší Charity

Výtěžek z Burzy filantropie podpoří nákup automobilu do služby osobní asistence

Donátoři na Burze filantropie v Ústí nad Orlicí podpořili projekt Oblastní charity „Kvalitní zajištění péče pořízením osobního automobilu do služby osobní asistence“ částkou 54. 000 Kč.

Projekt má za cíl v hůře dostupných lokalitách lépe pokrýt krátkodobější asistence a včasnost poskytování služby v situacích, kdy je rodina již vyčerpaná péčí o svého blízkého. Docílí se také poskytnutí služby více klientům. V současné době jsou osobní asistenti při zajišťování péče odkázáni k využívání hromadné dopravy (vlak, autobus) nebo musí používat vlastní prostředky.

Za finanční dar děkujeme organizacím: Konzum, obchodní družstvo; Solea CZ; Šmídl s.r.o.; Městu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, Pardubickému kraji.

Druhá nejúspěšnější burza pro okres Ústí nad Orlicí se dobře zapsala do jedenáctileté historie burz v Pardubickém kraji. Celkových 620 tisíc korun bylo rozděleno mezi devět prezentujících projektů neziskovek a dalších devět projektů se podpory dočkalo na tzv. divokou kartu.

Velký podíl na uskutečnění již jedenácti ročníků projektu Burzy filantropie má především Pardubický kraj, který burzu od samého počátku podporuje a je jejím stálým donátorem. Stejně tak se pravidelně účastní i města, v jejichž teritoriu se projekty realizují. Kromě veřejné správy se na podpoře  ať už finanční nebo materiální, významně podílejí také společensky odpovědné firmy z Pardubického kraje.

bf2022

foto: www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/

Bc. Petra Hubálková

Tel.: 739 383 598 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ