Oblastní charita slavila své třicáté výročí
22. září 2022 z naší Charity

Oblastní charita slavila své třicáté výročí

V sobotu 17. 9. proběhly v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Letohradě oslavy třicátého výročí Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Oslavy se konaly v rámci Dne Charity, celorepublikové kampani, která přibližuje veřejnosti její činnost u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (1581 – 1660), patrona Charit.

Slavnostní odpoledne bylo zahájeno mší svatou, kterou celebroval P. Karel Dvořák, milé kázání přednesl trvalý jáhen Vojtěch Smolák. V dalším programu ředitelka Oblastní charity Ing. Marie Malá připomněla historické milníky organizace a poděkovala všem, kteří Charitu podporují. Přítomní hosté Ing. Aneta Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové a Petr Fiala, starosta Letohradu poděkovali Oblastní charitě za její činnost v regionu.

V prostorech kostela bylo možno shlédnout výstavu z činnosti Oblastní charity a zakoupit si výrobky klientů ze Sociálně terapeutických dílen Miriam.

I přes nepřízeň počasí se neslo celé odpoledne v příjemném duchu. Pozvaní hosté – smyčcový orchestr ZUŠ Letohrad a zpěvák Michal Horák vystoupili na poděkování všem, kdo Oblastní charitu jakýmkoliv způsobem podporují.

Dále vás zveme ke shlédnutí výstavy z činnosti Oblastní charity, která je stále k vidění v kostele v Letohradě-Orlici, i ke shlédnutí putovní výstavy příběhů z jednotlivých Charit v královéhradecké diecézi v prostorech letohradského zámku.  

Fotografie z oslav naleznete zde.

 

Bc. Petra Hubálková

propagace a tisk
Tel.: 739 383 598 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ