Poděkování za finanční dar pro rodinu Míši Faltuse
24. září 2021 z naší Charity

Poděkování za finanční dar pro rodinu Míši Faltuse

Jitka a Jaromír Faltusovi se starají o svého vnuka Míšu od jeho raného dětství. Míša prodělal dětskou mozkovou obrnu, má fyzické i mentální postižení. Prarodiče zůstali na výchovu chlapce sami a 24 hodinová péče je pro ně velmi náročná. V roce 2016 se přes zdravotní sestru dozvěděla o složité situaci rodiny naše Oblastní charita.

V rámci charitativní akce firmy Le Grand se podařilo získat finanční prostředky na zakoupení prvního neurorehabilitačního pobytu. V péči prarodičů v roce 2016 pak podstoupil neurorehabilitaci sloučenou s Klim Therapy. Tato speciální metoda intenzivního programu pohybové terapie přinesla úspěchy ve zlepšení fyzického stavu. Celkem Míša podstoupil v péči prarodičů již dvě neurorehabilitace, které jsou jak časově, tak finančně velmi náročné.

Oblastní charita je s rodinou i nadále v kontaktu: Dalším z dobrodinců, kteří chtějí rodině pomoci, je pan Petr Špaček, ředitel společnosti Melitrade a.s. Prarodičům Faltusovým letos v září poskytl významný finanční dar, díky kterému může Míša nadále pracovat na zlepšení svého zdravotního stavu.

Srdečně dárci děkujeme a celé rodině přejeme hodně sil a vzájemné podpory.

Lucie Kotyzová

projektová manažerka
Tel.: 465 621 281 E-mail: _kBtV9jqVX~E5W.cT-nBZd5kT-M