Třicet let pomáháme lidem na Orlickoústecku
30. srpna 2022 z naší Charity

Třicet let pomáháme lidem na Orlickoústecku

Již 30 let provázíme potřebné na cestě životem od prvních krůčků až do vysokého stáří. Odbornou a laskavou pomocí umožňujeme lidem prožít důstojný život s rodinou a přáteli tam, kde se cítí doma.

Počátky novodobé regionální Charity sahají do roku 1991, kdy v rámci farností vznikla střediska domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby v Letohradě a Ústí nad Orlicí. Brzy se podařilo na celostátní úrovni prosadit do té doby neexistující model domácí péče, hrazené zdravotními pojišťovnami.  

Aby mohla charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba oficiálně působit, založily se v roce 1992 Farní charity ve městech Letohrad, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Choceň, Česká Třebová, Sloupnice. Ty se v roce 2003 transformovaly do Oblastní charity Ústí nad Orlicí s ředitelem Štefanem Čandou, okresní působností a správním střediskem v Letohradě. V dalších městech okresu a jejich okolí poskytujeme téměř dvě desítky služeb.

Začínáme s nadšením ze svobody

Charitní organizace začala fungovat od nuly, bez jakýchkoli předchozích zkušeností. To, co scházelo, však vyvažovalo ohromné nadšení všech, kdo se po období totality vrhli do nových projektů a neznámých sfér. Často to byl křest ohněm, jako v případě nutnosti rychle zareagovat humanitární pomocí na tisíce lidí postižených povodněmi v roce 1997.

Velkou událostí bylo otevření Domu pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí nad Orlicí – Kerharticích v roce 1999. Tehdy tam našli domov senioři, kteří přišli o bydlení v důsledku povodní. V DPS vznikl také denní stacionář, který tam fungoval 16 let, a dále pečovatelská služba. V roce 1993 vzniklo středisko ošetřovatelské a pečovatelské služby v Lanškrouně, v roce 1995 v Chocni a 2003 v České Třebové. V roce 1996 byla otevřena prodejna levných oděvů v Letohradě a tehdy jsme tam také uspořádali první charitní ples. Výtěžek z obou aktivit byl vždy určený na činnost charitních služeb.

K potřebným přicházíme s profesionalitou i laskavostí

Následovalo období, kdy rychle přibývaly další nové služby:

V roce 2000 jsme se zapojili spolu s letohradskou farností do projektu Adopce na dálku na podporu chudých indických dětí.

V roce 2001 poprvé vyšli do ulic koledníci Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek je určen na charitní projekty a  činnost. Byl také otevřen sociální šatník v Pobytovém středisku žadatelů o azyl v Kostelci nad Orlicí.

V roce 2002 jsme otevřeli Půjčovny kompenzačních pomůcek v Letohradě a Ústí nad Orlicí.

V roce 2003 se dosavadní farní charity transformovaly do Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Poradenství začala nabízet Občanská poradna Ústí nad Orlicí, činnost zahájila také služba Osobní asistence

V roce 2004 zahájilo provoz Rodinné centrum Mozaika v Letohradě, Kopretina ve Sloupnici a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Letohradě. Uskutečnil se první příměstský tábor v Letohradě.

 V roce 2009 byl ukončen provoz prodejny levných oděvů v Letohradě a namísto něj otevřena prodejna papírnictví.

V roce 2010 zahájila svou činnost služba domácí hospicové péče. Bylo otevřeno kontaktní místo Občanské poradny ve Vysokém Mýtě.

V roce 2011 nahradila Ing. Marie Malá ve funkci dosavadního ředitele Štefana Čandu, který odešel do důchodu. Bylo otevřeno kontaktní místo Občanské poradny v Králíkách a Lanškrouně. Začátek služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

V roce 2013 byl v Lanškrouně zahájen provoz v novostavbě Centra sociálních služeb se službami Sociální rehabilitace, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší, Půjčovnou kompenzačních pomůcek a kontaktním místem Občanské poradny.

V roce 2014 jsme v Ústí nad Orlicí otevřeli Sociální sprchu pro lidi bez domova.

V roce 2015 kontaktní místo Občanské poradny v České Třebové.

V roce 2016 se oddělila pečovatelská služba a domácí hospicová služba od ošetřovatelské.

V roce 2017 zahájily v Králíkách činnost Sociálně terapeutické dílny Miriam pro osoby s mentálním postižením.

V roce 2019 jsme dokončili přístavbu Centra Pod střechou v Letohradě.

V roce 2021 Domácí hospic Alfa-Omega rozšířil svou péči o oblast Králicka.

V roce 2022 jsme otevřeli kontaktní místo Občanské poradny v Červené Vodě. Zahájili jsme činnost Centra pomoci pro ukrajinské rodiny.

V zázemí služeb pracují další lidé

V mezičase vzniku nových služeb bylo třeba starat se o nemovitosti, takže se několikrát rekonstruovalo Centrum pod střechou v Letohradě, charitní budova v Ústí nad Orlicí, opravoval se i Dům pokojného stáří v Ústí nad Orlicí.

V Oblastní charitě Ústí nad Orlicí aktuálně pracuje 156 zaměstnanců. Za funkčními profesionálními službami stojí vedle sestřiček, pečovatelek, asistentek či sociálních pracovnic a koordinátorek také jejich vedoucí, technici a pracovníci správního střediska v Letohradě. Vytvářejí zázemí pracovníkům v jednotlivých službách, starají se o administrativu, propagaci, komunikaci s úřady, nadacemi, dárci, zajišťují technický provoz 45 aut a šesti budov.

Chod organizace Oblastní charita zajišťuje z plateb zdravotních pojišťoven za zdravotnické výkony, z dotací od ministerstev, kraje, měst a obcí, z darů od firem, nadací i jednotlivců a z vlastní výdělečné činnosti. V neposlední řadě i z Tříkrálové sbírky, kterou naše Oblastní charita v regionu organizuje, a která patří k největším ve východních Čechách.

Charita v době koronaviru a války na Ukrajině

Změny v životech všech lidí, ale i řady organizací, přinesla pandemie koronaviru v roce 2020. Dodržovat hygienická nařízení, nouzové stavy, potýkat se s nedostatkem pracovních sil, a přesto být nablízku pacientům a klientům, bylo často nadlidské. Zapojili jsme se do výroby a distribuce roušek potřebným. Některé ze služeb jsme museli omezit.

Jen co jsme se otřepali z jedné krize, přišla v únoru 2022 válka na Ukrajině. Do České republiky i našeho regionu přišly tisíce uprchlíků, o které se Oblastní charita musela postarat. Opět bylo nutné rychle zareagovat na neznámé téma. V Letohradě jsme vytvořili Centrum pomoci pro ukrajinské rodiny. Tam mohou lidé vyhnaní válkou ze svých domovů najít pomoc při řešení ubytování, sociálních, zdravotních problémů, anebo duchovní či psychologickou podporu.

Děkujeme všem, kdo Oblastní charitu v její historii podpořili, ať už finančně, zaměstnaneckou či dobrovolnickou prací, nápady, myšlenkami, účastí nebo modlitbami.

Přijměte naše pozvání na oslavy 30. výročí. Den Charity se bude konat 17. září 2022 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Letohradě-Orlici. Program akce naleznete zde.  

Bc. Petra Hubálková

propagace a tisk
Tel.: 739 383 598 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ