V lednu s námi vstupte do pohádkového světa
15. ledna 2023 z naší Charity

V lednu s námi vstupte do pohádkového světa

Srdečně zveme koledníky a asistenty Tříkrálové sbírky i širokou veřejnost na divadelní odpoledne s pohádkou v podání Teátru Pavla Šmída. 26. ledna 2023 v 17 h. Orlovna Dolní Čermná - Zapomenutá pohádka 27. ledna 2023 v 17 h. Klub Na Střelnici Králíky - Větrná pohádka

Dolní ČermnáKrálíky

Iva Marková

tisk a propagace
Tel.: 739 383 598 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ