VYDÁVÁME PRVNÍ ROČNÍK INFORMAČNÍHO ČTVRTLETNÍKU
10. září 2021 z naší Charity

VYDÁVÁME PRVNÍ ROČNÍK INFORMAČNÍHO ČTVRTLETNÍKU

Informační čtvrtletník s názvem Zpravodaj Oblastní charity jsme se rozhodli vydávat proto, abychom mohli informovat širokou veřejnost o aktuálním dění v naší organizaci. V obsahu najdete rubriku Co se u nás událo, Co se u nás chystá i poděkování našim podporovatelům.
Přejeme Vám příjemně strávené chvíle nad tímto i budoucími čísly Zpravodaje. /redakce

ZPRAVODAJ OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zpravodaj 01, podzim 2021-1-1 kopie