Sociální rehabilitace

Kde nás najdete

Adresa

Havlíčkova 1129, Lanškroun 56301

Provozní doba

Út 8.00 – 12.00 hod.

Čt 12.00 – 16.00 hod

Oblast působnosti

okres Ústí nad Orlicí

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Martina Šedová

vedoucí SR
Tel.: 731 639 672 E-mail: 88EDZ.54%.qy.Z4WHnBhY929WkvDRc29g

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Sociální rehabilitace

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Martina Šedová

Registrační číslo služby
3953612

Poslání a cíle

Pomáháme rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Podporujeme je tak, aby mohli žít samostatný život. Službu poskytujeme v domácnostech klientů na území orlickoústecka.

Zásady

Pomoci klientům k dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti, a to zejména:

  • rozvojem znalostí a dovedností
  • posilováním správných návyků
  • nácvikem činností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života

 Cílem je pomoci klientům hledat řešení jejich stávající situace.

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Sociální rehabilitace