Centrum pomoci cizincům v Letohradě

Centrum pomoci cizincům v Letohradě

Vzápětí po 24. únoru 2022 začala Oblastní charita Ústí nad Orlicí pomáhat lidem z Ukrajiny, kteří utekli před válkou do našeho okresu. Jedním ze způsobů bylo zřízení Centra pomoci ukrajinským uprchlíkům v Letohradě. Koordinátorka Veronika Pešková a další terénní pracovnice v něm pomáhali lidem s Ukrajiny s integrací do nového prostředí.

Od ledna 2023 se tato služba přejmenovala na Centrum pomoci cizincům. Jaké k tomu byly důvody, na to jsme se zeptali právě Veroniky Peškové.

Začali nás kontaktovat i lidé jiných národností, třeba Mongolové, Rusové nebo Kazachstánci. Lidé z Ukrajiny nejvíce řeší otázky týkající se dočasné ochrany, všichni pak řeší pracovní karty, trvalé pobyty, občanství, zkoušky z češtiny a další. A potřebují s tím pomoci. “

Jsme v kontaktu se 150 rodinami z celého okresu

Převážnou část lidí, kteří Centrum vyhledávají, tvoří ukrajinští uprchlíci - za necelý rok trvání služby oslovilo pracovnice Centra pomoci více než 500 osob. Aktivních rodin, se kterými pravidelně komunikují napříč celým okresem, je více než 150. Část lidí jezdí pro pomoc přímo do Centra v Letohradu, za dalšími naopak jezdí pracovnice do terénu. V současné době je většina lidí z Ukrajiny zaměstnána v dělnických profesích, protože uznání ukrajinských studií je problematické.

A s čím pracovnice Centra obvykle pomáhají? „Nejčastěji řešíme jazykové a administrativní bariéry – komunikaci s lékařem nebo institucemi, případně přímo doprovod. Dále se připravujeme na prodloužení dočasné ochrany. Systém má být spuštěný v těchto dnech a registrace online bude trvat do konce března. Lidé mají starost, aby to stihli včas.  Očekáváme, že systém spadne, jakmile se do něj začne registrovat mnoho tisíc lidí najednou.“

Vánoční Krabice od srdce

Před Vánocemi organizoval evangelický sbor v Letohradě sbírku Krabice od srdce, jejíž výtěžek byl určený pro uprchlíky z Ukrajiny. Vybralo se kolem 30 krabic s trvanlivými potravinami, které pracovnice Centra dále distribuovaly potřebným. „Zavezli jsme je lidem, se kterými máme kontakty - ukrajinským maminkám s dětmi a seniorům v Letohradě, Žamberku a Chocni. Všichni z nich měli ohromnou radost. Děkovali mi ústně při předávání, mnozí mi pak ještě psali slova vděčnosti na sociální sítě.“

 Oblastní charita dále organizuje kurzy českého jazyka. Za necelý rok provedla paní učitelka Kovtun náročnou výukou více než 220 lidí. Ti se dnes už dokážou dobře domluvit a orientovat se v českém prostředí.

Centrum pomoci cizincům připravuje 19. května den otevřených dveří. Podrobný program zveřejníme na webu a FB Oblastní charity. Už teď jste ale všichni zvaní, bude na co se dívat, co poslouchat a co ochutnávat.

Peškova Veronika

Připojujeme ještě jedno milé Poděkování Čechům

 

Iva Marková

tisk a propagace
Tel.: 739 383 598 E-mail: _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ