Již 30 let provázíme potřebné na cestě životem od prvních krůčků až do vysokého stáří. Odbornou a laskavou pomocí umožňujeme lidem prožít důstojný život s rodinou a přáteli tam, kde se cítí doma.

Počátky novodobé regionální Charity sahají do roku 1991, kdy v rámci farností vznikla střediska domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby v Letohradě a Ústí nad Orlicí. Brzy se podařilo na celostátní úrovni prosadit do té doby neexistující model domácí péče, hrazené zdravotními pojišťovnami.  

Aby mohla charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba oficiálně působit, založily se v roce 1992 Farní charity ve městech Letohrad, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Choceň, Česká Třebová, Sloupnice. Ty se v roce 2003 transformovaly do Oblastní charity Ústí nad Orlicí s ředitelem Štefanem Čandou, okresní působností a správním střediskem v Letohradě. V dalších městech okresu a jejich okolí poskytujeme téměř dvě desítky služeb.historie web

Začínáme s nadšením ze svobody

Charitní organizace začala fungovat od nuly, bez jakýchkoli předchozích zkušeností. To, co scházelo, však vyvažovalo ohromné nadšení všech, kdo se po období totality vrhli do nových projektů a neznámých sfér. Často to byl křest ohněm, jako v případě nutnosti rychle zareagovat humanitární pomocí na tisíce lidí postižených povodněmi v roce 1997.

Velkou událostí bylo otevření Domu pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí nad Orlicí – Kerharticích v roce 1999. Tehdy tam našli domov senioři, kteří přišli o bydlení v důsledku povodní. V DPS vznikl také denní stacionář, který tam fungoval 16 let, a dále pečovatelská služba.

V roce 1993 vzniklo středisko ošetřovatelské a pečovatelské služby v Lanškrouně, v roce 1995 v Chocni a 2003 v České Třebové. V roce 1996 byla otevřena prodejna levných oděvů v Letohradě a tehdy jsme tam také uspořádali první charitní ples. Výtěžek z obou aktivit byl vždy určený na činnost charitních služeb.

K potřebným přicházíme s profesionalitou i laskavostí
Následovalo období, kdy rychle přibývaly další nové služby:

 • V roce 2000 jsme se zapojili spolu s letohradskou farností do projektu Adopce na dálku na podporu chudých indických dětí.
 • V roce 2001 poprvé vyšli do ulic koledníci Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek je určen na charitní projekty a činnost. Byl také otevřen sociální šatník v Pobytovém středisku žadatelů o azyl v Kostelci nad Orlicí.
 • V roce 2002 jsme otevřeli Půjčovny kompenzačních pomůcek v Letohradě a Ústí nad Orlicí.
 • V roce 2003 se dosavadní farní charity transformovaly do Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Poradenství začala nabízet Občanská poradna Ústí nad Orlicí, činnost zahájila také služba Osobní asistence.
 • V roce 2004 zahájilo provoz Rodinné centrum Mozaika v Letohradě, Kopretina ve Sloupnici a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Letohradě. Uskutečnil se první příměstský tábor v Letohradě.
 •  V roce 2009 byl ukončen provoz prodejny levných oděvů v Letohradě a namísto něj otevřena prodejna papírnictví.
 • V roce 2010 zahájila svou činnost služba domácí hospicové péče. Bylo otevřeno kontaktní místo Občanské poradny ve Vysokém Mýtě.
 • V roce 2011 nahradila Ing. Marie Malá ve funkci dosavadního ředitele Štefana Čandu, který odešel do důchodu. Bylo otevřeno kontaktní místo Občanské poradny v Králíkách a Lanškrouně. Začátek služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • V roce 2013 byl v Lanškrouně zahájen provoz v novostavbě Centra sociálních služeb se službami Sociální rehabilitace, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší, Půjčovnou kompenzačních pomůcek a kontaktním místem Občanské poradny.
 • V roce 2014 jsme v Ústí nad Orlicí otevřeli Sociální sprchu pro lidi bez domova.
 • V roce 2015 bylo otevřeno kontaktní místo Občanské poradny v České Třebové, zrušen denní stacionář v Ústí nad Orlicí.
 • V roce 2016 se oddělila letohradská pečovatelská služba a domácí hospicová služba od ošetřovatelské.
 • V roce 2017 zahájily v Králíkách činnost Sociálně terapeutické dílny Miriam pro osoby s mentálním postižením.
 • V roce 2019 jsme dokončili přístavbu Centra Pod střechou v Letohradě.
 • V roce 2021 Domácí hospic Alfa-Omega rozšiřuje péči o oblast Králicka.
 • V roce 2022 jsme otevřeli kontaktní místo Občanské poradny v Červené Vodě a zahájili činnost Centra pomoci pro ukrajinské rodiny v Centru Pod střechou.


historie 3 web

V zázemí služeb pracují další lidé

V mezičase vzniku nových služeb bylo třeba starat se o nemovitosti, takže se několikrát rekonstruovalo Centrum pod střechou v Letohradě, charitní budova v Ústí nad Orlicí, opravoval se i Dům pokojného stáří v Ústí nad Orlicí.
V Oblastní charitě Ústí nad Orlicí aktuálně pracuje 156 zaměstnanců. Za funkčními profesionálními službami stojí vedle sestřiček, pečovatelek, asistentek či sociálních pracovnic a koordinátorek také jejich vedoucí, technici a pracovníci správního střediska v Letohradě. Vytvářejí zázemí pracovníkům v jednotlivých službách, starají se o administrativu, propagaci, komunikaci s úřady, nadacemi, dárci, zajišťují technický provoz 45 aut a šesti budov.
Chod organizace Oblastní charita zajišťuje z plateb zdravotních pojišťoven za zdravotnické výkony, z dotací od ministerstev, kraje, měst a obcí, z darů od firem, nadací i jednotlivců a z vlastní výdělečné činnosti. V neposlední řadě i z Tříkrálové sbírky, kterou naše Oblastní charita v regionu organizuje, a která patří k největším ve východních Čechách.


historie 4 web

Charita v době koronaviru a války na Ukrajině

Změny v životech všech lidí, ale i řady organizací, přinesla pandemie koronaviru v roce 2020. Dodržovat hygienická nařízení, nouzové stavy, potýkat se s nedostatkem pracovních sil, a přesto být nablízku pacientům a klientům, bylo často nadlidské. Zapojili jsme se do výroby a distribuce roušek potřebným. Některé ze služeb jsme museli omezit.

Jen co jsme se otřepali z jedné krize, přišla v únoru 2022 válka na Ukrajině. Do České republiky i našeho regionu přišly tisíce uprchlíků, o které se Oblastní charita musela postarat. Opět bylo nutné rychle zareagovat na neznámé téma. V Letohradě jsme vytvořili Centrum pomoci pro ukrajinské rodiny. Tam mohou lidé vyhnaní válkou ze svých domovů najít pomoc při řešení ubytování, sociálních, zdravotních problémů, anebo duchovní či psychologickou podporu.

Děkujeme všem, kdo Oblastní charitu v její historii podpořili, ať už finančně, zaměstnaneckou či dobrovolnickou prací, nápady, myšlenkami, účastí nebo modlitbami.

historie 2 web

Zpět na hlavní stránku

Reportáž z oslav třicátého výročí

V lednu s námi vstupte do pohádkového světa
15. ledna 2023 z naší Charity

V lednu s námi vstupte do pohádkového světa

Srdečně zveme koledníky a asistenty Tříkrálové sbírky i širokou veřejnost na divadelní odpoledne s pohádkou v podání Teátru Pavla Šmída. 26. ledna 2023 v 17 h. Orlovna Dolní Čermná - Zapomenutá pohádka 27. ledna 2023 v 17 h. Klub Na Střelnici Králíky - Větrná pohádka

25. října 2022 z naší Charity

Aktuálně/změny v provozu služeb

.

Světový den bezdomovectví 10. října
10. října 2022 z naší Charity

Světový den bezdomovectví 10. října

Cílem Mezinárodního dne bezdomovectví je upozornit na potřeby lidí bez domova na místní úrovni a zároveň dát společnosti příležitost reagovat na tento celosvětový problém. Charita ČR poskytuje lidem bez domova řadu sociálních služeb.

Oblastní charita slavila své třicáté výročí
22. září 2022 z naší Charity

Oblastní charita slavila své třicáté výročí

V sobotu 17. 9. proběhly v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Letohradě oslavy třicátého výročí Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Oslavy se konaly v rámci Dne Charity, celorepublikové kampani, která přibližuje veřejnosti její činnost u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (1581 – 1660), patrona Charit.

Hledáme zdravotní sestru aneb jak (ne)může vypadat inzerát
21. září 2022 z naší Charity

Hledáme zdravotní sestru aneb jak (ne)může vypadat inzerát

Slyšte, vážení, do našeho týmu Charita ÚO hledáme posilu, superženu. Naše sestra nemůže být ledajaká. Práce v terénu vyžaduje specifické vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Poohlížíme se po osobnostech, které mají blízko k dokonalosti. Takže, pokud se, kromě formality dosaženého vzdělání oboru zdravotní sestra, považujete za typově vyhovující, neváhejte nás kontaktovat.

Občanská poradna - případ z problematiky příspěvku na bydlení
16. září 2022 z naší Charity

Občanská poradna - případ z problematiky příspěvku na bydlení

Paní Zdena je veselá a společenská dáma v seniorském věku.  Žije sama, dcera si zařizuje nové bydlení na hypotéku, vnoučata studují. Přes své zdravotní obtíže se snaží být samostatná, aby své rodině nepřidělávala starosti. Žije v domě s byty pro seniory a osoby se zdravotními obtížemi již 27 let. Je tu spokojená, má dobré sousedy. Více než polovinu života zde bydlela na základě nájemní smlouvy. Jednoho dne pronajímatel všem obyvatelům v domě změnil nájemní smlouvu na smlouvu o výpůjčce bytu. Tehdy jim to nevadilo, na první pohled se zdálo, že došlo pouze k formální změně. S odstupem času, s přibývajícími potřebami, zdražováním a stále vyššími výdaji však obyvatelé domu zjišťují, jaké důsledky změna smlouvy o bydlení přinesla.

Třicet let pomáháme lidem na Orlickoústecku
30. srpna 2022 z naší Charity

Třicet let pomáháme lidem na Orlickoústecku

Již 30 let provázíme potřebné na cestě životem od prvních krůčků až do vysokého stáří. Odbornou a laskavou pomocí umožňujeme lidem prožít důstojný život s rodinou a přáteli tam, kde se cítí doma.

Příměstské tábory v Mozaice
24. srpna 2022 z naší Charity

Příměstské tábory v Mozaice

Letní měsíce v Rodinném centru Mozaika opět patřily dětem ve věku 6 - 13 let. Ty si své zasloužené prázdniny zpestřily výběrem hned ze čtyř různých témat dle svých zájmů a preferencí. 

Spokojený pacient
17. srpna 2022 z naší Charity

Spokojený pacient

Rudolf Holeček (1936) je bývalý lesák. Specializoval se na mechanizaci lesních prací, ale rozuměl i všemu kolem, a ve svém oboru patřil k uznávaným odborníkům. Les miluje dodnes, i když už zůstává jen v jeho bohatých vzpomínkách.

Jsme tady od toho, abychom pomáhali lidem, kteří si neví rady se svou životní situací
11. srpna 2022 z naší Charity

Jsme tady od toho, abychom pomáhali lidem, kteří si neví rady se svou životní situací

Petra Vacková pracuje jako sociální pracovnice ve službě Sociální rehabilitace, kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí, od jejího vzniku v roce 2013. Petra vystudovala sociální pedagogiku a před nástupem do Charity byla ve školství. Jak ale sama říká, stále ji to táhlo k sociální práci, která jí dává smysl.

Odcházení
20. července 2022 z naší Charity

Odcházení

           Milí čtenáři, ráda bych se s vámi podělila o svoji nedávnou zkušenost.
           Moje maminka 17 let statečně bojovala se zákeřnou nemocí – rakovinou. Prožívala dny velmi bolestné, ale také období, kdy se cítila lépe. Vždy, když jí bylo dobře, věnovala se všemu naplno a žila tak každý okamžik.

100.000 Kč to je částka, kterou v letošním roce poskytla nadace J&T na podporu služby Domácí hospic
4. července 2022 z naší Charity

100.000 Kč to je částka, kterou v letošním roce poskytla nadace J&T na podporu služby Domácí hospic

Domácí hospic Alfa-Omega umožňuje těžce nemocnému člověku strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých, strávit tyto dny důstojně, v lásce, bez velkého strachu a utrpení. Domácí hospicová péče nabízí umírajícímu a pečující osobě odbornou zdravotní, sociální, psychologickou pomoc a duchovní podporu. Od roku 2010 pomohla stovkám umírajícím a jejich rodinám, v roce 2021 hospicový tým doprovodil 144 pacientům, v roce 2022 doprovodil již k 29.6. celkem 72 pacientů.

Rodiny v nouzi se snažíme nasměrovat na dobrou cestu
28. června 2022 z naší Charity

Rodiny v nouzi se snažíme nasměrovat na dobrou cestu

Po osmé hodině ranní vyrážíme do terénu s kolegyní ze „SAS“ – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z Lanškrouna. Čeká nás 40 minut jízdy autem a na jejím konci návštěva dvou rodin. Moje průvodkyně, jejich klíčová pracovnice Michaela Slavíčková, se po cestě rozpovídá: „S první rodinou se v rámci SAS pracuje poměrně krátce, i přes to jsou pokroky již viditelné. V rodině jsou tři děti, jedno z nich trpí autismem. Spolupráce byla doporučena soudem, který při navrácení dcery do péče z dětského domova rodičům, stanovil i další podmínky, za kterých se dcera může vrátit domů. S druhou rodinou, ve které partneři vychovávají malou holčičku, spolupracujeme více než rok a půl.“

Ukrajinský den v Letohradě
17. června 2022 z naší Charity

Ukrajinský den v Letohradě

Pátek 17. června 2022 byl Ukrajinský den. Alespoň v Letohradě na faře tomu tak bylo. Lidé z Adaptační skupiny, která od května funguje pro ukrajinské děti, připravili slavnostní odpoledne pro veřejnost. Už název skupiny „RAZOM - SPOLU“ vypovídá, že tato iniciativa vznikla díky široké spolupráci Oblastní charity, Farnosti Letohrad, Města Letohrad a desítek dobrovolníků, kteří projekt podporují svou prací.

Všichni potřebujeme vzájemnou podporu
9. června 2022 z naší Charity

Všichni potřebujeme vzájemnou podporu

Oblastní charita Ústí nad Orlicí provozuje dvě charitní pečovatelské služby (CHPS) -  v Letohradě a v Ústí nad Orlicí. Tým CHPS Ústí nad Orlicí tvoří šest pečovatelek a vedoucí pečovatelské služby. Službu poskytují v Ústí nad Orlicí, České Třebové a přilehlých obcích. Snahou je přizpůsobit péči co nejvíce individuálním potřebám klientů. Pečovatelská služba poskytuje péči především v oblastech osobní hygieny, zvládání péče o vlastní osobu, podporu při samostatném pohybu, podávání stravy, přípravy nápojů, pomoc s péčí o domácnost lidem ve stáří a v nemoci.

Na Letohradsku se "Pomáhalo během"
6. června 2022 z naší Charity

Na Letohradsku se "Pomáhalo během"

Druhý ročník benefiční akce Pomáhám během, kterou pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí, podpořil rozvoj charitních pečovatelských služeb a služby osobní asistence na Orlickoústecku. Celkovou částku 14 715,- Kč vyběhalo v úvodním i celoměsíčním květnovém běhu přes padesát dětí a dospělých.

Připravujeme adaptační skupinu pro ukrajinské děti ve Sloupnici
25. května 2022 z naší Charity

Připravujeme adaptační skupinu pro ukrajinské děti ve Sloupnici

*

Lucie Adamcová - nová koordinátorka RC Mozaika
20. května 2022 z naší Charity

Lucie Adamcová - nová koordinátorka RC Mozaika

Rodinné centru Mozaika v Letohradě ožilo. Velkou měrou k tomu přispělo zrušení epidemických opatření, a také naše nová kolegyně Lucie Adamcová. A právě s Luckou vám přinášíme krátký rozhovor:

S osobní asistentkou ožila paní Radka i její domácnost
16. května 2022 z naší Charity

S osobní asistentkou ožila paní Radka i její domácnost

V roce 2006, dva roky po svatbě, byla paní Radce diagnostikována roztroušená skleróza. Zpočátku se nemoc projevovala nenápadně, ale po porodu syna a po smrti dvojčete paní Radky v roce 2010, nastal největší progres nemoci. Přestože podstoupila standardní dostupnou léčbu, nemoc postupovala dál, a v roce 2022 se Radka nachází ve stavu nepohyblivosti od ramen dolů.

Mezinárodní den zdravotních sester
12. května 2022 z naší Charity

Mezinárodní den zdravotních sester

Dne 12. května každoročně slavíme Mezinárodní den sester, skrze který si připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry.

Letohrad: společně pomáháme lidem z Ukrajiny
9. května 2022 z naší Charity

Letohrad: společně pomáháme lidem z Ukrajiny

Od vypuknutí války na Ukrajině uběhly více než dva měsíce. Dva měsíce, které převrátily život každému ještě naléhavěji než covid. Naprostá většina obcí, církví a neziskových organizací ze dne na den zareagovala na nečekaný příliv uprchlíků z Ukrajiny konkrétní nabídkou pomoci. Konečně jsme dostali příležitost ukázat, že to s námi Čechy není vůbec tak špatné, jak se mohlo zdát. (Jakkoliv bychom tu příležitost raději neměli). Někdejší remcalové u sebe najednou ubytovali úplně neznámé lidi, o které se nezištně starají. Miliardy, vybrané neziskovými organizacemi ve sbírkách na pomoc Ukrajině, a pomoc naší vlády řadí Česko na druhé místo v objemu pomoci válkou sužované zemi. Od 24. února 2022 uteklo z Ukrajiny téměř 5,5 mil lidí. V České republice nalezlo azyl přes 317 tisíc z nich.

Sobotní úvodní závod odstartoval celoměsíční akci Pomáhám během
4. května 2022 z naší Charity

Sobotní úvodní závod odstartoval celoměsíční akci Pomáhám během

30. dubna se na cyklostezce v Letohradě sešlo kolem 40 velkých i malých běžců, aby zdolali vytyčené trasy a přispěli na rozvoj našich péčových služeb.

Utekla před válkou. Teď pomáhá svým ukrajinským krajanům v Oblastní charitě.
26. dubna 2022 z naší Charity

Utekla před válkou. Teď pomáhá svým ukrajinským krajanům v Oblastní charitě.

Po ostřelování letiště a okolí Ivano-Frankivsku ruskou armádou se rozhodla sbalit pár věcí, své dvě dcery, maminku a psa, sednout do auta a vydat se na cestu. Na Ukrajině začala válka a mnoho lidí se z minuty na minutu vydalo na útěk do bezpečí. Manžela a tatínka zde musela nechat, tak jako většina žen prchajících před válkou.

Benefiční odpoledne pro Ukrajinu vyneslo v Letohradě přes sto tisíc korun
4. dubna 2022 z naší Charity

Benefiční odpoledne pro Ukrajinu vyneslo v Letohradě přes sto tisíc korun

V sobotu 26. 3. proběhla na Václavském náměstí v Letohradě Benefice pro Ukrajinu. Výtěžek 109 431,- Kč bude použit pro potřeby ukrajinských rodin, které utekly před válkou a přišly do Letohradu a jeho okolí.

Den katastrofa - Aneb co se skutečně stalo, mohlo by se stát a možná se i stane na ústecké Charitě
24. března 2022 z naší Charity

Den katastrofa - Aneb co se skutečně stalo, mohlo by se stát a možná se i stane na ústecké Charitě

Budík je neúprosný. Vyzvání pokaždé ve chvíli, kdy se mně nejlíp spí. A nedá se ukecat ani o minutu. Vím, že kdybych si s ukecáváním začala, zaspala bych. Tak to raději ani nezkouším a zahajuju svůj pracovní den. Je pět hodin. Dnes ale neprožiju běžný zápřah, nýbrž „den katastrofa“. I když, záleží, jak se na to podíváte. Možná se na svět klube celkem fajn dopoledne. Obleču se do červené pracovní bundy a vyrazím. Venku leje jako z konve a je docela kosa. To nic nemění na tom, že strávím  dost času v terénu. Ale pěkně popořádku. Už je asi nejvyšší čas uvést na pravou míru, že jsem CHARITNÍ SESTROU PRACUJÍCÍ V DOMÁCÍ PÉČI. Tohle zaměstnání mě hrozně baví. Proč? Přece pro to všechno, co zažiju. I proto, že vlastně nikdy nevím, co zažiju.

Veřejná sbírka Společně za úsměv podpořila Rodinné centrum Mozaika v Letohradě
14. března 2022 z naší Charity

Veřejná sbírka Společně za úsměv podpořila Rodinné centrum Mozaika v Letohradě

Občané Orlickoústecka měli opět možnost od listopadu do prosince minulého roku přispět ve sbírce vyhlašované obchodním družstvem Konzum 30 Kč kupónkem neziskovým organizacím. Oblastní charita UO se přihlásila s projektem na podporu RC Mozaika v Letohradě. Pro projekt jsme získali částku 6. 441 Kč

Sbírka pro indické děti skončila
8. března 2022 z naší Charity

Sbírka pro indické děti skončila

V letošním ročníku sbírky se v kostelech letohradské farnosti a díky individuálním dárcům vybralo 71.575,- Kč na podporu vzdělání dětí z nejchudších částí Indie.

Nový ultrazvukový systém pro Domácí hospic Alfa-Omega
17. února 2022 z naší Charity

Nový ultrazvukový systém pro Domácí hospic Alfa-Omega

S laskavým přispěním řady dárců byl v prosinci loňského roku zakoupen kvalitní ultrazvukový systém pro Domácí hospic Alfa-Omega. Mobilní ultrazvuk je vhodný k převážení přímo k pacientovi, nemocný tak nemusí být transportován k vyšetření do nemocnice.

Informace z Občanské poradny: Jak se zbavit nevýhodné aukce energií
15. února 2022 z naší Charity

Informace z Občanské poradny: Jak se zbavit nevýhodné aukce energií

Na občanskou poradnu se obracejí spotřebitelé, kteří v minulosti uzavřeli smlouvu s tzv. zprostředkovateli energií, pro něž se ne náhodou vžilo označení energošmejdi.

Každý se sem může dostat
9. února 2022 z naší Charity

Každý se sem může dostat

Anna Purkertová a Petra Tončíková pracují ve službě, která pomáhá lidem bez domova na Lanškrounsku. Nízkoprahové denní centrum v Lanškrouně (NDC) navštíví denně až 6 klientů.  Za rok 2021 služba zaznamenala 657 návštěv. Přinášíme vám rozhovor s pracovnicemi centra, které pomáhají lépe žít lidem na okraji společnosti.

Tříkrálová sbírka skončila. Spočítáno je i na Orlickoústecku.
7. února 2022 z naší Charity

Tříkrálová sbírka skončila. Spočítáno je i na Orlickoústecku.

Tradiční dobročinná akce se opět setkala s příznivou odezvou. Po roční pauze se tříkráloví koledníci rozeběhli po obcích, zazpívali a přinesli lidem radostnou zvěst. Do ulic orlickoústeckého okresu vyrazili na stovky dobrovolníků, kteří vybrali do 538 pokladniček 3.020.021,-Kč. Do online kasičky pak lidé přispěli částkou 57.333,-Kč a převedeno bezhotovostní platbou bylo 37.350,-Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí nad Orlicí.

Domácí zdravotní péče prezentovala Oblastní charitu na základní škole v Žamberku.
21. ledna 2022 z naší Charity

Domácí zdravotní péče prezentovala Oblastní charitu na základní škole v Žamberku.

Sestřičky Domácí zdravotní péče Ústí nad Orlicí Radka Smolová a Hana Hostinská přijaly pozvání paní učitelky Mgr. Jany Hrabáčkové a v pondělí 13. 12. navštívily Základní školu Nádražní v Žamberku, kde povídaly žákům 6. a 7. tříd o činnosti Charity:

Informace z Občanské poradny
7. ledna 2022 z naší Charity

Informace z Občanské poradny

Od 1. 1. 2022 dochází k řadě legislativních změn. Přinášíme Vám stručný přehled:

V Nízkoprahovém denním centru v Lanškrouně vítala lidi bez domova vánoční atmosféra
22. prosince 2021 z naší Charity

V Nízkoprahovém denním centru v Lanškrouně vítala lidi bez domova vánoční atmosféra

Pro mnohé z nás je adventní období časem radostného očekávání vánočních svátků, které strávíme se svými nejbližšími. Lidem, kteří ztratili svůj domov, se mohou v tomto období prohlubovat pocity smutku a osamění.

Sbírka „Pomozte dětem“ podpořila dva chlapce na Orlickoústecku
13. prosince 2021 z naší Charity

Sbírka „Pomozte dětem“ podpořila dva chlapce na Orlickoústecku

Sbírkový projekt Pomozte dětem byl založen v roce 1998 s cílem zajistit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem po celé České republice. Jsme rádi, že ve spolupráci s tímto projektem jsme mohli v letošním roce podpořit hned 2 děti na Orlickoústecku a to  v celkové výši  45. 104 Kč.

Ze stanu přímo do srdce
8. prosince 2021 z naší Charity

Ze stanu přímo do srdce

Někdy vypadá anděl jako maminka, jindy jako lékař a někdy jako paní hospodská. Stanislava Zachařová z Kempu Knoflík v Lanškrouně přijala cizího člověka, který přišel o bydlení. Brala ho jako svého dědu. Osm let mu poskytovala střechu nad hlavou, naučila ho řádu, pomohla mu splatit dluhy. Na konci letošních prázdnin jí zemřel v náručí.

Pořízení nového automobilu pro Charitní pečovatelskou službu
3. prosince 2021 z naší Charity

Pořízení nového automobilu pro Charitní pečovatelskou službu

Za velké podpory nadačního fondu MONETA Money bank, a.s. a Pardubického kraje byl do Charitní pečovatelské služby v Letohradě pořízen nový automobil k zajištění další trasy.

Uplatnění pro osoby s postižením
1. prosince 2021 z naší Charity

Uplatnění pro osoby s postižením

Služba pro občany s tělesným a mentálním handicapem vznikla v Králíkách z podnětu lidí, kteří ji sami potřebovali nebo postrádali.

Adopce na dálku
25. listopadu 2021 z naší Charity

Adopce na dálku

Od prosince 2021 do února 2022 můžete opět přispět na podporu vzdělání chudých indických dětí.

Setkání pozůstalých rodin pacientů Domácího hospice Alfa-Omega
19. listopadu 2021 z naší Charity

Setkání pozůstalých rodin pacientů Domácího hospice Alfa-Omega

V listopadu proběhlo další ze setkání lidí, kteří přišli o svého člena rodiny. Většinu pacientů a pečujících rodin doprovázel hospicový tým.

STOVKA BĚŽCŮ PRVNÍHO ROČNÍKU „POMÁHÁM BĚHEM“ PŘISPĚLA NA CHARITNÍ HOSPIC
5. listopadu 2021 z naší Charity

STOVKA BĚŽCŮ PRVNÍHO ROČNÍKU „POMÁHÁM BĚHEM“ PŘISPĚLA NA CHARITNÍ HOSPIC

Oblastní charita Ústí nad Orlicí připravila pro veřejnost během měsíce října benefiční akci „Pomáhám během“. První ročník skončil s celkovým výtěžkem 17.783 Kč. Částka bude použita na pohotovostní službu zdravotní sestry a paliativního lékaře Domácího hospice Alfa-Omega.

DOMÁCÍ HOSPIC ALFA-OMEGA ZÍSKAL PRO SVŮJ PROJEKT NA BURZE FILANTROPIE 59.000,- KČ.
4. listopadu 2021 z naší Charity

DOMÁCÍ HOSPIC ALFA-OMEGA ZÍSKAL PRO SVŮJ PROJEKT NA BURZE FILANTROPIE 59.000,- KČ.

„Předcházení syndromu vyhoření a udržení kvality a vzdělání pracovníků Domácího hospice ALFA-OMEGA“ tak zní název projektu, který v Ústí nad Orlicí dne 6. října podpořilo 7 donátorů: Nadace J&T, Konzum obchodní družstvo, Pardubický kraj, Iveco Bus, Solea CZ, Město Ústí nad Orlicí a Město Lanškroun.

„Společně za úsměv“ pro Rodinné centrum Mozaika v Letohradě
3. listopadu 2021 z naší Charity

„Společně za úsměv“ pro Rodinné centrum Mozaika v Letohradě

Od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 můžete v prodejnách Konzum podpořit vybranou neziskovou organizaci pomocí kupónů v hodnotě 30,- Kč. Oblastní charita se letos zapojila s projektem Rodinného centra Mozaika, které má číslo 6.

V listopadu proběhne poslední Sbírka šatstva
3. listopadu 2021 z naší Charity

V listopadu proběhne poslední Sbírka šatstva

Děkujeme všem, kteří jste přispěli do pravidelných měsíčních sbírek oblečení, konaných na adrese Oblastní charity v Letohradě. Šatstvo a další potřebné věci putovaly během celého roku do Pobytového střediska pro žadatele o azyl v Kostelci nad Orlicí.

Chtěli bychom také velmi poděkovat našim stálým dobrovolnicím, které věci třídí a odváží do Pobytového střediska, bez nich by se sbírky nemohly uskutečnit.   V prosinci, lednu a únoru se sbírky nekonají. Další proběhne první středu v měsíci březnu 2022.

Milostivé léto - příležitost zbavit se výhodně některých exekucí
11. října 2021 z naší Charity

Milostivé léto - příležitost zbavit se výhodně některých exekucí

V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 probíhá tzv. milostivé léto. Jde o jedinečnou šanci pro lidi, kteří mají nařízenou exekuci pro veřejnoprávní dluh. Pokud v daném období dobrovolně uhradí původní dlužnou částku a poplatek 908 Kč exekutorovi, bude jim odpuštěno veškeré příslušenství dluhu (úroky, penále, soudní poplatky atd.) a exekuce bude jednou provždy zastavena.

PAPUČE JAKO SYMBOL TOHO, ŽE UMÍRAT DOMA V KRUHU SVÝCH BLÍZKÝCH JE MOŽNÉ
6. října 2021 z naší Charity

PAPUČE JAKO SYMBOL TOHO, ŽE UMÍRAT DOMA V KRUHU SVÝCH BLÍZKÝCH JE MOŽNÉ

6. října je Papučový den. Den, kdy se lidé fotí v papučích a sdílejí fotky na sociálních sítích, aby tak ukázali, že podporují mobilní hospicovou péči v České republice.

2. října je mezinárodní den pečujících
2. října 2021 z naší Charity

2. října je mezinárodní den pečujících

2. října je mezinárodní den pečujících a my bychom tímto příspěvkem chtěli poděkovat všem, kteří pečují o své blízké a potřebné. Ať už se jedná o formální pečující, kteří si vybrali tuto těžkou práci jako své povolání - pečovatelky, nebo o neformální pečující, tj. rodiny, které se starají o své blízké doma.

Poděkování za finanční dar pro rodinu Míši Faltuse
24. září 2021 z naší Charity

Poděkování za finanční dar pro rodinu Míši Faltuse

Jitka a Jaromír Faltusovi se starají o svého vnuka Míšu od jeho raného dětství. Míša prodělal dětskou mozkovou obrnu, má fyzické i mentální postižení. Prarodiče zůstali na výchovu chlapce sami a 24 hodinová péče je pro ně velmi náročná. V roce 2016 se přes zdravotní sestru dozvěděla o složité situaci rodiny naše Oblastní charita.

Klub Alfa-Omega otevírá pravidelná setkávání lidí, kteří ztratili blízkého člověka
22. září 2021 z naší Charity

Klub Alfa-Omega otevírá pravidelná setkávání lidí, kteří ztratili blízkého člověka

Domácí hospic ALFA-OMEGA doprovodil v loňském roce 149 pacientů a jejich počet stále roste. 

VYDÁVÁME PRVNÍ ROČNÍK INFORMAČNÍHO ČTVRTLETNÍKU
10. září 2021 z naší Charity

VYDÁVÁME PRVNÍ ROČNÍK INFORMAČNÍHO ČTVRTLETNÍKU

Informační čtvrtletník s názvem Zpravodaj Oblastní charity jsme se rozhodli vydávat proto, abychom mohli informovat širokou veřejnost o aktuálním dění v naší organizaci. V obsahu najdete rubriku Co se u nás událo, Co se u nás chystá i poděkování našim podporovatelům.
Přejeme Vám příjemně strávené chvíle nad tímto i budoucími čísly Zpravodaje. /redakce